Madonas Karameles

SIA Madonas Karameles

Reģ. Nr. 45403040415
PVN Nr. LV45403040415
Rīgas iela 1, Madona, LV-4801

Linda Blaževiča

Arnis Blaževičs

rakstīt mums


    SIA Madonas Karameles noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projekta Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.